Chính Sách Bảo Mật

Công ty TNHH JShop đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng dịch vụ mua hàng hộ/vận chuyển hàng hóa hộ từ nước ngoài về Việt Nam của JShop, Ban Quản Lý Website TMĐT JShop yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân gồm họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Website TMĐT Jshop đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website TMĐT JShop. Công ty TNHH JShop sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ trong vòng 02 (hai) tháng. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại Website TMĐT JShop, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của Website TMĐT JShop.

Hệ thống của Công ty TNHH JShop cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký và sử dụng Website TMĐT JShop.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Website Thương mại điện tử JShop
  • Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH JShop
  • Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
  • Tel: 0984 999 000
  • Email: hotro@jshop.vn

5. Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền yêu cầu Website TMĐT JShop cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy thông tin cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Công ty TNHH JShop lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall). Ngoài ra, hệ thống của Công ty TNHH JShop cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký và sử dụng Website TMĐT JShop.

Website TMĐT JShop không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, Website TMĐT JShop không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Website TMĐT JShop không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Khách hàng qua Internet hoặc email.

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Đăng bình luận