Quyền Riêng Tư

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH JShop đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân: Ban Quản Lý Website TMĐT JShop yêu cầu Khách hàng kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng khi sử dụng dịch vụ mua hàng hộ/vận chuyển hàng hóa hộ từ nước ngoài về Việt Nam.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân: Website TMĐT JShop luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân. Ngoài ra, Website TMĐT JShop không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân: Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, Công ty TNHH JShop lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).
Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng: các thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu giữ trong vòng 02 (hai) tháng. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Khách hàng tại website TMĐT JShop, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website TMĐT JShop
Hệ thống của Công ty TNHH JShop cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Khách hàng khi đăng ký và sử dụng website TMĐT JShop.

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách hàng và Website TMĐT JShop đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website TMĐT JShop. Công ty TNHH JShop sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
  • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba: website TMĐT JShop không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Đăng bình luận